Vanaf 2013 een rekening van uw verzekeringsman?

Vanaf 2013 een rekening van uw verzekeringsman?

Verzekeringsadviseurs gaan hun honorarium apart bij u in rekening brengen. Vanaf 2013

geldt namelijk een 'provisieverbod' bij hypotheken, uitvaart-, pensioen-, levens- en inkomens-

verzekeringen. Wat te doen met die rekening?

 

Wat is het provisieverbod?

Provisie uit de premie. Het is precies wat u denkt: tussenpersonen in de financiële

dienstverlening mogen zich niet langer laten betalen uit een provisie van de verzekerings-

maatschappij (de aanbieder). Dat geldt bij hypotheken, uitvaartverzekeringen en pensioen-,

levens-, en inkomensverzekeringen. In de plaats van de verzekeraar moet de klant, u dus,

betalen voor bemiddeling en advies. Dit geldt ook voor verzekeringen voor uw bedrijf. Op

deze manier moeten de kosten voor u inzichtelijk worden gemaakt.

Soms nog wel toegestaan. Voor eenvoudige schadeverzekeringen en voor consumptief krediet

mag de verzekeringsmaatschappij wel via provisie blijven betalen voor bemiddeling. Denk aan:

        - bezitsverzekeringen, zoals opstal- en inboedelverzekeringen;

        - aansprakelijkheidsverzekeringen, privé en voor bedrijven;

        - motorrijtuigenverzekering.

 

Hoe krijgt uw adviseur dan betaald?

U krijgt de rekening. Als uw adviseur geen vergoeding van de aanbieder krijgt, tja, dan zal

hij de rekening bij u neerleggen. U betaalt immers minder premie nu daar de adviseursbeloning

uitgehaald is. Vooraf moet met u duidelijk afgesproken zijn wat en hoe u betaalt. De meest

gebruikelijke nieuwe beloningsvormen zijn:

         - een vast bedrag per verrichting; bijvoorbeeld een honorarium van € 1.500,- voor

            vergelijking, bemiddeling en advies in een hypotheek met bijbehorende

            verzekeringen;

         - een uurtarief: bijvoorbeeld € 125,- per uur voor al het bemiddelings- en advieswerk;

         -  een abonnementstarief: bijvoorbeeld € 12,50 per maand voor bemiddeling en advies

            inzake alle gebruikelijke verzekeringen;

          - een opslag op de premie: bijvoorbeeld een vast percentage of een vast bedrag voor alle

            gebruikelijke verzekeringen.

 

Wat kunt u besparen?

Doordat bemiddelaars hun tarieven aan u duidelijk moeten maken, kunt u beter vergelijken en

kiezen. Tip. Maak van die mogelijkheid gebruik. Vraag naar de tarieven om erover te

onderhandelen. Bedenk daarbij dat u de enige inkomstenbron voor de bemiddelaar

bent geworden. Voor niks gaat de zon op. Tip. Als u zelf meer gaat doen (zoals zelf

schadeformulier invullen, rechtstreeks zaken doen met een verzekeraar), kan dat de tarieven

extra drukken. Let op. Banken mogen nog wel advieskosten in hun tarieven versleutelen,

bijvoorbeeld in het rentepercentage van een hypotheek.

 

Advieskosten fiscaal aftrekbaar?

Bedrijf. Heeft het advies betrekking op uw bedrijf, dan is de adviseursnota uiteraard een

bedrijfskostenpost.

Privéverzekeringen? Is de verzekeringspremie fiscaal aftrekbaar, dan zijn de advieskosten dat

ook. Bijvoorbeeld de nota voor uw lijfrente- of pensioenverzekering (tot een maximumbedrag).

Advieskosten voor een hypotheek mag u bij de aftrekbare afsluitprovisie of oversluitkosten tellen.

Discussie. Er is nu polieke discussie over de aftrekbaarheid ontstaan. Vanaf 2013 kan het dus

anders zijn. We houden u op de hoogte.

 

De vergoeding voor de verzekersadviseur wordt apart aan u in rekening gebracht. Dat geeft u de

mogelijkheid om te vergelijken en te onderhandelen. U hoeft uiteraard niet te betalen voor de

zaken die u zelf doet. Maak daar nu al afspraken over.

 

Bron: Tips Advies Ondernemerszaken