Jaarrekeningen

Jaarrekeningen

Iedere onderneming dient minimaal eens per jaar een jaarrekening op te stellen voor zowel eigen gebruik als ook voor instellingen als de belastingdienst, een bank of andere verstrekkers van leningen.

Besloten Vennootschappen (B.V.ís) en andere rechtspersonen dienen de jaarrekening ook jaarlijks te deponeren bij de Kamer van Koophandel.


X_cali kan op basis van de uitgewerkte administratie de jaarrekening voor uw onderneming samenstellen.

Bij de bespreking van de jaarrekening zullen wij het eindresultaat met u bespreken, maar zal er ook samen met u naar de toekomst worden gekeken.

Zo kunnen we samen tot een optimaal bedrijfsresultaat komen.